Spørgsmål & Svar

Hvorfor tilbyder du at komme hjem til os?

Som noget særligt kører jeg hjem til jer på hjemmebesøg – det er nemt for jer som børnefamilie. Hjemme hos jer er jeres barn i trygge og vante omgivelser. Det har stor betydning når dit barn skal undersøges og observeres. Ud over hensynet til barnet får I også den bedste vejledning og hjælp, når jeg kan se hvilke muligheder barnet har for bevægelse og stimulation i de rammer I bor og lever i.

 

Hvorfor kan vi ikke få tilskud fra den offentlige sygesikring hos dig?

Da jeg brænder for det fysioterapeutiske arbejde med børn, arbejder jeg udelukkende med denne målgruppe. Har man som fysioterapeut overenskomst med den offentlige sygesikring kan man ikke udvælge specifikke målgrupper man udelukkende vil arbejde med. Derfor har jeg valgt at drive min virksomhed uden overenskomst med den offentlige sygesikring for at kunne fokusere på børneområdet.

 

Hvordan foregår en konsultation hos dig?

En konsultation med et barn på 2-3 år kan for eksempel forløbe på følgende måde:
Forældrene og jeg starter med at tale om årsagen til at I har henvendt jer. Mens vi taler sammen har barnet mulighed for at se mig lidt an og falde til ro med at jeg er i jeres hjem. Efterfølgende vil vi finde et område i huset – på gulvet – hvor barnet har nogle legesager eller legetæppe. Mens jeg leger med barnet observerer jeg barnets bevægelser og færdigheder. Jeg vil måske bede forældrene om at deltage så jeg kan se barnet i forskellige situationer og udgangsstillinger. Efterfølgende vil jeg undersøge barnets led, muskler, bevægelighed. Undersøgelsen vil udmunde i konkrete tiltag omkring barnet, råd og vejledning, fokusområder mm.

 

DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE MIG.

 

Annonce:


Det Sker Her!

#hypermobilitet #torticollis #børn #fysioterapi #børnefysioterapi #motorik #platfodethed #skævt kranie #fladt baghoved #børnefysioterapeut #genoptræning #fysioterapeut #familie #terapi #pædiatriskfysioterapi #undervisning #pædiatri #sko #motorisk udvikling #spædbørn