Fysioterapi til børn

Her får du råd- og vejledning, udredning og undersøgelse af dit barn samt behandling og træning. Jeg ser både spædbørn, førskolebørn og skolebørn.

Nedenstående er eksempler på nogle typiske områder som jeg vil kunne hjælpe jer med:
 • Hypermobilitet
 • Motorisk forsinkelse
 • Usikker hånddominans
 • Torticollis
 • Favoritside
 • Kranieskævhed
 • Fysisk handicap
 • Genoptræning efter knoglebrud
 • Motorisk udvikling
 • Stimulation af motorikken
 • Motoriske milepæle
 • Tågang
 • Finmotorik
 • Sansemotorik
 • Andet

DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE MIG.

Annonce:

Annonce:


Det Sker Her!

#hypermobilitet #torticollis #børn #fysioterapi #børnefysioterapi #motorik #platfodethed #skævt kranie #fladt baghoved #børnefysioterapeut #genoptræning #fysioterapeut #familie #terapi #pædiatriskfysioterapi #undervisning #pædiatri #sko #motorisk udvikling #spædbørn